nedeľa, 7. septembra 2014

Nice

Ďalším mestom, kde sme sa so Zuzkou zastavili počas nášho túlania sa po francúzskom pobreží, bolo Nice. Mesto obľúbené turistami z celého sveta je hlavným mestom obvodu Nice a spolu s 23 okolitými obcami tvorí Spoločenstvo aglomerácie Nice-Côte d'Azur. Tiež je aj označované ako hlavné mesto Francúzkej riviéry a jeho popularita prudko vzrastala počas viktoriánskeho obdobia, kedy sa stalo hlavným oddychovým miestom anglickej šľachty v zime.
Azda najznámejším a najobľúbenejším miestom je Promenáda Anjelov (Promenade des Anglais), ktorá lemuje pobrežie a domáci aj turisti ju využívajú na oddychové prechádzky alebo stále populárnejší beh. Pozdĺž promenády sa nachádza veľa drahých obchodov, hotelov, reštaurácií a rôznych umeleckých galérií. 

Another city where me and Zuzka stopped during our wandering the french coast, was Nice. The city popular with tourists from around the world is the capital city of the circuit Nice and along with 23 surrounding villages form a Community of agglomeration Nice-Côte d'Azur. It is also well known as the capital of French riviera and its popularity sharply increased steadily during the Victorian period when it became the resting place of the English aristocracy in the winter. 
Perhaps the best known and most popular area is the Angels promenade (Promenade des Anglais) that lines the shore and domestic and also tourists use it for leisure walking or increasingly popular running. Along the promenade there are many expensive shops, hotels, restaurants and various art galleries.
Ak chcete mať ako na dlani takýto výhľad na promenádu lemovanú palmami a celé mesto, vystúpte na Colline du Château. Tá cesta bude stáť za to!

If you want to have like on your palm this view on the promenade lined with palm trees and the whole city, get off at the Colline du Château. The journey will be worth it!
Po ďalších schodoch sa pred vami naskytne výhľad na druhú stranu mesta.
After a few other steps you can see the view on the other side of the city.
Starý prístav./ The old port.
Ak zdoláte všetky schody až na vrchol kopca, vychutnáte si zaslúženú odmenu.
If you climb to the top of the hill, you enjoy a well-deserved reward.
Môžete sa tu kochať výhľadom ako dlho chcete. Takisto je to príjemné miesto na odpočinok, sú tu stánky so suvenírmi, malá kaviarnička a pod nohami vám húčí vodopád.

Here you can admire the view as long as you want. It is a nice place to rest, there are stalls selling souvenirs, a small coffee bar and underfoot you can hear a waterfall.
Áno toto je ten vodopád./ Yes, this is that waterfall.
Mesto je naozaj nádherné. Okúzlia vás staré budovy s krásnymi fasádami, malebné námestia, všade samé kaviarne a obchodíky ponúkajúce tovar od francúzskych cukríkov a čokoládiek, cez koreniny a bylinky, ručne robené mydlá až po rozkošné provensálske veci do domácnosti. Doobeda sa konajú tradičné trhy kde si môžete nakúpiť kvalitné jedlo, krásne kvety alebo malý suvenír z levandule, ktorá je pre Francúzsko tak typická. Poobede na týchto miestach trhovníci odložia svoj tovar a na rad prichádzajú malé kaviarničky, ktoré si tu rozložia stoly pre svojich zákazníkov. 

The city is really beautiful. You will be fascinated by old buildings with beautiful facades, picturesque squares, everywhere are cafes and shops offering goods from the french sweets and chocolates through spices and herbs, handmade soaps to lovely provencal things to the household. Until lunchtime are held traditional markets where you can buy quality food, beautiful flowers or a small souvenir from lavender, which is so typical for France. In the afternoon at these places dealers postpone their goods and cafes spread tables for their customers.
Ja som nakúpila tieto mydielka. Sú prírodné a nádherne voňajú! 
I bought these soaps. They are natural and beautifully scented!
Námestie Massena, ktoré je centrom mesta. Je obkolesené neoklasicistickými, kolonádovými budovami.

The Massena Square, which is the center of the town. It is surrounded by neoclassical, colonnaded buildings.
Pláže v Nice sú kamenisté. /Nice's beaches are stony.
Dokonca sme stihli aj pochod gayov za ich práva. Vlastne ma zobudili keď som sladko spala na pláží :D
Gay pride. I was sweetly sleeping on the beach and they woke up me :D
Nasledujúce ráno. Pa pá naša izba, Monaco čaká...
 The next morning. Bye bye our room, Monaco is waiting...


Photos by: me and Zuzka

nedeľa, 31. augusta 2014

another girl

Ďalšie dievča, ďalšia mladosť, ďalšia nová modelka, ďalšia nádej, ďalší sen, ďalšia zábava, ďalšia spolupráca s Michalom. Užite si to.

Another girl, another youth, another new model, another hope, another dream, another fun, another collaboration with Michal. Enjoy.

Model: Nina Bohunska
Agency: MiX Models management
Visage: Kristina Sklenarova
Dress styling: Dominika Mrázová (me), Michal Jakubec
Photo: Michal Jakubec Michal Jakubec Photography

nedeľa, 24. augusta 2014

Cannes

Pôvodne som chcela napísať len jeden post o Cannes a Nice, ale mám toľko pekných fotiek, že by bola škoda ukrátiť vás o ne. 
Keď sa povie Cannes každý si predstaví filmový festival, červený koberec, celebrity a filmové hviezdy, žiarivé róby, pekný make-up, novinárov a paparacov. Teraz vám ukážem čo si ja vybavím vždy, keď niekto povie Cannes...

At first I wanted to write only one post about Cannes and Nice but I have a lot of beautiful photos and wanted to show you most of them. 
If we say Cannes everyone thinks about the film festival, a red carpet, celebrities and movie stars, sparkling robes, beutiful make-up, journalists and paparazzi. Now I will show you what I will see when somebody tell me Cannes...
Z tohto bodu sme mali krásny výhľad na celé mesto./ From this point we had a beautiful view on the town.

Úžasné! Takmer nová maľba na tejto budove. Uhádnete všetky filmy? :) / Amazing! Almost the new painting on this building. Can you guess all these movies? :)
Ááá mám rovnakú dlaň a rovnako dlhý palec ako Cameron Diaz! :D / Aaah I have the same palm and the same long first finger than Cameron Diaz! :D
Zuzka to skúsila s Angelinou Jolie :) / Zuzka tried it with Angelina Jolie :)

Na promenáde pomedzi najluxusnejšími hotelmi boli aj tie najluxusnejšie obchody s módnymi značkami./ On the promenade between the most luxurious hotels were even the most luxurious shops with fashion brands.
A dostali sme sa aj na červený koberec (pred čínskym divadlom). O krok vyššie, no stále nižšie :D Áno Zuzka je modelka.. :) / And we stood on the red carpet (in front of the chinese theatre). One step higher but still lower :D Yes, Zuzka is a model... :)
Na Francúzskej riviére sú kasína takmer všade, dokonca aj v rôznych malých mestečkách. Preto Cannes nie je výnimkou. / The casinos are almost everywhere on the French riviera, even in various small towns. Therefore Cannes isn't an exception. 

Photos by: me and Zuzka